Strona główna
 List intencyjny
 Komitet programowy
 Komitet organizacyjny
 Plan ramowy obrad
 Imprezy towarzyszące
 Zgłoszenie wstępne
 Informacje dla sponsorów

 Organizator kongresu
 napisz do organizatorów
  UWAGA! Niniejszy formularz zgłoszeniowy prosimy wydrukować, wypełnić czytelnym pismem, a następnie przesłać faksem pod numer +48 71/ 3735627.
Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń od uczestników, sponsorów i firm wspierających upływa bezwarunkowo z dniem 30 czerwca 1999 roku.

Jestem zainteresowany udziałem w Kongresie Poligrafów Polskich, Wrocław 8-12 września 1999 r.

______________________________________________
imię i nazwisko

______________________________________________
nazwa firmy lub instytucji

______________________________________________
stanowisko

______________________________________________
adres

____________________________
telefon wraz z numerem kierunkowym
_________________
fax

Wezmę udział (prosimy zakreślić właściwą odpowiedź):

1.
w całym kongresie
(8-12 września 1999r.)
Akceptuję kwotę 990 zł na pokrycie kosztów
udziału w kongresie.
2.
w pierwszym dniu kongresu
(9 września 1999r.)
Akceptuję kwotę 420 zł na pokrycie kosztów
udziału w pierwszym dniu obrad kongresu.
3.
w drugim dniu kongresu
(10 września 1999r.)
Akceptuję kwotę 420 zł na pokrycie kosztów
udziału w drugim dniu obrad kongresu.
4.
w trzecim dniu kongresu
(11 września 1999r.)
Akceptuję kwotę 420 zł na pokrycie kosztów
udziału w trzecim dniu obrad kongresu.

Po otrzymaniu zgłoszenia wstępnego, wyślemy Państwu pełną informację na temat Kongresu wraz ze szczegółowym programem i formularzem zgłoszeniowym


Dla uczestników Kongresu przygotowane zostały następujące propozycje noclegów (prosimy zakreślić właściwą odpowiedź):

Hotel **** apartament od 600 zł   pokój 2-osob. od 320 zł
  pokój 1-osob. od 380 zł
     
Hotel *** apartament od 400 zł   pokój 2-osob. od 290 zł
  pokój 1-osob. od 260 zł
     
Hotel ** apartament od 280 zł   pokój 2-osob. od 120 zł
  pokój 1-osob. od 90 zł   pokój 3-osob. od 180 zł


Proszę o wstępną rezerwację _______ pokoi.

  _________________
data
___________
podpis