Strona główna
 List intencyjny
 Komitet programowy
 Komitet organizacyjny
 Plan ramowy obrad
 Imprezy towarzyszące
 Zgłoszenie wstępne
 Informacje dla sponsorów

 Organizator kongresu
 napisz do organizatorów
  Członkowie Komitetu Organizacyjnego przewidzieli szereg kulturalnych imprez towarzyszących, służących nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów oraz promocji miasta Wrocławia - Gospodarza Kongresu.

Środa 8 września 1999
godz. 18:00 Uroczyste rozpoczęcie Kongresu Poligrafów Polskich - Sala Rycerska w Ratuszu
godz. 20:30 Uroczysta kolacja - Klub ĺląskiego Okręgu Wojskowego
   
Czwartek 9 września 1999
godz. 15:00-17:00 Obrady lub zwiedzanie miasta, rejs statkiem po Odrze
godz. 21:30 Teatr / Filharmonia (spektakl / koncert do wyboru)
godz. 23:00 Klub Kongresowy
   
Piątek 10 września 1999
godz. 15:00-17:00 Obrady lub zwiedzanie miasta, rejs statkiem po Odrze
godz. 21:30 Teatr / Filharmonia (spektakl / koncert do wyboru)
godz. 23:00 Klub Kongresowy (występ kabaretu, recital itp.)
   
Sobota 11 września 1999
godz. 18:30 Uroczyste zakończenie - Koncert i Bankiet
godz. 23:00 Klub Kongresowy

Organizatorzy Kongresu Poligrafów Polskich mają nadzieję, że zaproponowany w programie obrad zróżnicowany zakres tematyczny oraz atrakcyjny plan imprez towarzyszących, zainteresują szerokie grono osób związanych z branżą poligraficzną.