Strona główna
 List intencyjny
 Komitet programowy
 Komitet organizacyjny
 Plan ramowy obrad
 Imprezy towarzyszące
 Zgłoszenie wstępne
 Informacje dla sponsorów

 Organizator kongresu
 napisz do organizatorów
 
Środa 8 września Czwartek 9 września Piątek 10 września Sobota 11 września

ŚRODA 8 WRZEŚNIA (początek strony)
W Sali Rycerskiej w Ratuszu o godzinie 18 00 odbędzie się uroczyste rozpoczęcie Kongresu Poligrafów Polskich.O godzinie 20 30 rozpocznie się uroczysta kolacja w Klubie Śląskiego Okręgu Wojskowego.

CZWARTEK 9 WRZEŚNIA (początek strony)

Godzina Sesja komercyjna Sesja warsztatowa Sesja plenarna

  dr inż. Jerzy Hoppe Janusz Cymanek
10:00-13:30
I. Maszyny do produkcji gazet i czasopism:
* maszyny drukujące,
* urządzenia pomocnicze,
* materiały do produkcji.
I. Potrzeba potwierdzenia norm jakościowych zgodnych z normami występującymi
w Unii Europejskiej.
1. Referat krajowy - "Wymagania rynku europejskiego w odniesieniu do usług poligraficznych.
2. Referat zagraniczny - "ISO 9001. Interpretacje wybranych wymagań".
3. Referat krajowy - "Idea zintegrowanych systemów zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy".
4. Referat krajowy - "Metoda grupowego wdrażania ISO 9000 w zakładach poligraficznych".
5. Referat krajowy - "Wdrażanie systemu jakości z udziałem konsultantów".
6. Wystąpienia przedstawicieli zakładów poligraficznych wdrażających lub doskonalących ISO 9000, według schematu:
* cele wdrażania systemu;
* ocena aktualnego stanu;
* wnioski na przyszłość.
7. Dyskusja.
   
I. Poligrafia Polska u progu XXI wieku. Stan posiadania. Szanse i zagrożenia.
II. Aktualny obraz Polskiej
Poligrafii.
1. Referaty programowe:
a) Prezesa Polskiej Izby Druku Pana Adama Grzelaka,
b) Prezesa Sekcji Poligrafów SIMP Pana doc. dr inż. Kazimierza
Stępniewskiego.
2. Referat zagraniczny - "Polska Poligrafia w oczach Europy" - Referaty przedstawicieli zagranicznej prasy branżowej.
3. Referat uznanego autorytetu - "Rola słowa drukowanego we współczesnym świecie".
4. Dyskusja.
    Tomasz Ordyk dr inż. Jacek Kasz
15:00-17:00
I. Uszlachetnianie druku w różnych technikach:
* lakierowanie w offsecie arkuszowym i zwojowym, konwencjonalne i UV (problemy związane z dosuszaniem),
* foliowanie,
* złocenia,
* wytłaczanie,
* inne.
II. Druk gazet i czasopism.
1. Referaty przedstawicieli producentów maszyn zwojowych "Tendencje rozwojowe w budowie maszyn i związane z tym nowe możliwości" (schematy, zalety zastosowań, obsługa i serwis).
2. Referat zagraniczny - "Druk heatsetowy, a problem suszenia i jego wpływ na środowisko naturalne".
3. Referat zagraniczny - "Problem insertowania jako wymóg marketingowy współczesnej prasy".
4. Referat krajowy - "Teoretyczne możliwości poprawy jakości druku w technice druku zwo-
jowego na zimno - próby i doświadczenia".
5. Dyskusja.
III. Szanse i zagrożenia Poligrafii Polskiej w kontekście inwestycji zagranicznych.
1. Referaty krajowe - "Możliwości inwestowania przez kapitał krajowy w przemysł poligraficzny".
2. Referaty krajowe - "Inwestycje zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem relacji - drukarnia a klient".
3. Referaty zagraniczne - "Inwestycje zagraniczne w Polsce".
4. Dyskusja.
       

PIĄTEK 10 WRZEŚNIA (początek strony)

Godzina Sesja komercyjna Sesja warsztatowa Sesja plenarna

  Stanisław Radomski dr inż. Stefan Jakucewicz
10:00-13:30
I. Opakowania i etykiety.
1. Prezentacje producentów maszyn do lakierowania, foliowania i sztancowania.
2. Prezentacje producentów i dystrybutorów formdrukowych.
3. Prezentacje producentów bezpośrednich materiałów do produkcji.
I. Czy jakość druku jest mierzalna?
1. Referat krajowy - "Współczesne pojęcie kolorometrii i jej znaczenie dla jakości druku".
2. Referat zagraniczny - "Współczesne pojęcie densytometrii i jej znaczenie dla jakości druku".
3. Referat zagraniczny - "Czy jakość druku jest mierzalna?"
4. Referat krajowy - "Możliwości technologiczne maszyny drukującej a jakość druku".
5. Referaty przedstawicieli firm papierniczych - "Wpływ podłoża drukowego na jakość druku".
6. Referat krajowy - "Nowoczesna forma drukowa dla wklęsłodruku".
7. Dyskusja
I. Problem kształcenia kadr dla przemysłu poligraficznego.
1. Referat krajowy - "Ocena potrzeb polskiej poligrafii w zakresie kształcenia kadr poligraficznych".
2. Referat krajowy - "Blaski i cienie polskiego systemu kształcenia zawodowego poligrafów".
3. Referat krajowy - "Szkolnictwo wyższe poligraficzne".
4. Referat zagraniczny - "Systemy kształcenia kadry dla przemysłu poligraficznego na przykładzie Niemiec i Państw Europy Zachodniej".
5. Referat przedstawiciela Fundacji Gutenberga - "Możliwości dokształcania zawodowego w krajach, w których tempo wypierania starych metod druku nowymi jest tak dynamiczne, że dotychczasowe metody nauczania nie nadążają za nimi".
6. Referat zagraniczny - "Techniki i metody szkolenia w krajach skandynawskich".
7. Referat zagraniczny - "Sposób na zarabianie wypracowany przez Zawodową Szkołę Poligraficzną w Eindhoven".
8. Dyskusja.
    Ryszard Maćkowiak Jacek Kuśmierczyk
15:00-17:00
I. Metody i urządzenia służące pomiarom związanym z oceną jakości druku.
1. Prezentacje producentów papieru, płyt offsetowych, fotopolimerowych i cylindrów.
2. Prezentacje producentów spektrometrów i innych urządzeń kontrolnych.
II. Czy jakość druku jest mierzalna? Ciąg dalszy
1. Referat krajowy - "Różnice w jakości druku wynikające z zastosowania różnych technik".
2. Referat zagraniczny - "Drukowe maszyny hybrydowe i możliwości ich zastosowania".
3. Referat przedstawiciela Instytutu Fogra - "Kontrola procesu druku pod względem jakości na poszczególnych jego etapach".
4. Dyskusja.
II. Rola małej i średniej poligrafii w dobie silnej konkurencji.
1. Referaty krajowe przedstawicieli przedsiębiorstw poligraficznych.
2. Referaty gości z Niemiec, Włoch, Austrii. - "Jak wygląda układ sił między małą i średnią poligrafią, na czym polega jej konkurowanie z wielką poligrafią - metody i sposoby".
3. Referat zagraniczny - "Program komputerowy dla małych drukarni pozwalający na szybką kalkulację cen".
4. Dyskusja.

SOBOTA 11 WRZEŚNIA (początek strony)

Godzina Sesja komercyjna Sesja warsztatowa Sesja plenarna

    dr inż. Krzysztof Stępień
10:00-13:30
I. Prezentacje przedstawicieli producentów, urządzeń dla poligrafii:
* urządzenia do analizy wody,
* urządzenia do procesu odwróconej osmozy,
* urządzenia służące utrzymywaniu odpowiedniej wilgotności powietrza w drukarniach.
I. Tendencje rozwojowe w produkcji etykiet i opakowań:
* powtarzalność druku,
* wymogi związane z produkcją opakowań dla przemysłu tytoniowego i spożywczego,
* uszlachetnianie i zabezpieczanie gotowych produktów.
1. Dyskusja.
I. Perspektywy rozwoju poszczególnych technik druku w najbliższych latach.
1. Poszczególne technologie na przykładzie: USA, Anglii, Szwecji:
* technologia offsetowa,
* technologia flekso i wklęsłodrukowa.
2. Koreferaty krajowe:
* uszlachetnianie druku (lakierowanie, foliowanie, złocenia itp.),
* rola sitodruku we współczesnej poligrafii.
3. Referat zagraniczny - "Systemy multimedialne".
4. Referat zagraniczny - "Druk cyfrowy".
5. Referat krajowy - "Perspektywy rozwoju poszczególnych technik druku".
6. Dyskusja.
       
15:00
   
II. Zakończenie Kongresu Poligrafów Polskich
1. Referaty podsumowujące
2. Uchwalenie Rezolucji Kongresu Poligrafów Polskich.