Strona główna
 List intencyjny
 Komitet programowy
 Komitet organizacyjny
 Plan ramowy obrad
 Imprezy towarzyszące
 Zgłoszenie wstępne
 Informacje dla sponsorów

 Organizator kongresu
 napisz do organizatorów
  Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów pragnę zaprosić Państwa do udziału w przygotowywanym przez nas Kongresie Poligrafów Polskich - spotkaniu przeznaczonemu dla ludzi pracujących w poligrafii i z nią współpracujących. Wielu obywateli nie zdaje sobie sprawy jak wielka jest rola druku w naszym życiu codziennym. I nie chodzi mi tylko o druk słowa ale o druk w ogóle. Wszystkich nas otacza wielki świat druku. O tym jak jest on wielki i pożyteczny, jak się rozwija i jakie czekają go perspektywy, chcemy dyskutować podczas Kongresu. Zwłaszcza w kontekście przystąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej - taka dyskusja wydaje się nam bardzo potrzebna. Branża poligraficzna należy przecież do najlepiej rozwijających się dziedzin polskiej gospodarki. W niemal każdej sferze działalności korzystamy z jej usług i produktów. Sprzyja to jej intensywnemu rozwojowi i umacnianiu pozycji ekonomicznej. Czy najbliższa przyszłość będzie dla naszej branży równie pomyślna? Idea zorganizowania Kongresu Poligrafów Polskich narodziła się przed kilkoma laty w gronie osób prężnie działających w branży poligraficznej. Ostateczną decyzję podjęto na krótko przed Targami Poznańskimi "Poligrafia 98". Tam też nastąpiło uroczyste podpisanie "Listu Intencyjnego w sprawie zwołania Kongresu Poligrafów Polskich" przez przedstawicieli: Polskiej Izby Druku - Prezesa Adama Grzelaka, Sekcji Poligrafów SIMP - Przewodniczącego Kazimierza Stępniewskiego, Bractwa Kawalerów Gutenberga - Jacka Kuśmierczyka, Stowarzyszenia Sitodrukarzy Polskich - Jacka Swornowskiego, Zrzeszenia Polskich Fleksografów - Andrzeja Hulpowskiego-Szulca, Wielkopolskiego Związku Pracodawców Poligrafii - Macieja Jankowskiego, Korporacji Poligrafów Poznańskich - Janusza Ignaszczaka i wielu innych luminarzy sztuki drukarskiej w Polsce.

Następnie pod Listem Intencyjnym spontanicznie podpisało się blisko pięćset osób, przedstawicieli wielkich, średnich i małych drukarń, firm produkujących maszyny i urządzenia dla poligrafii, a także wiele znanych osobistości z ośrodków i placówek naukowych i szkolnych, m. in.: Pani Helena Zych - Prezes kieleckiej Poligrafii SA, Pan Wiesław Grabowski - Prezes Drukarni Dziełowej w Łodzi, Pan Tadeusz Winkowski, Pan Jacek Indyka - Prezes Drukarni Wydawniczej w Krakowie, Pan Andrzej Płatek - Prezes Drukarni Skarbowej w Warszawie, Pan Bogdan Skiba, Pan Waldemar Borys, Pan Tadeusz Chęsy, Donnelley w Krakowie, ALFA - Copy Kopacz & Kopacz Sp. z o.o. z Warszawy, Axel Springer Polska z Warszawy, Drukarnia Skarbowa z Warszawy, Drukarnia Leyko z Krakowa, Drukarnia Prasowa z Łodzi, Drukarnia Dziełowa z Łodzi, Lubelskie Zakłady Graficzne, Olsztyńskie Zakłady Graficzne, Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych SA z Warszawy, Orkla Media z Bydgoszczy, Białostockie Zakłady Graficzne, WALL - BDA z Bydgoszczy, Heidelberg Polska, Atext z Gdańska, Zakłady Graficzne KEN z Bydgoszczy, Zakłady Graficzne w Pile, Wrocławskie Zakłady Graficzne, oraz wielu, wielu innych. Sekretarzem naukowym Kongresu wybrano dr inż. Stefana Jakucewicza, a spośród osób, które aktywnie zaangażowały się w prace przygotowawcze, wyłoniono dwa komitety: Komitet Programowy i Komitet Organizacyjny.

Komited programowy
Komited organizacyjny

Naszym celem jest zorganizowanie takiego forum informacyjno - dyskusyjnego, które służyć będzie znalezieniu odpowiedzi na wiele nurtujących problemów, takich jak: prawidłowa organizacja firmy, możliwości podejmowania słusznych decyzji inwestycyjnych i możliwości konkurencyjne na rynku. Kongres Poligrafów Polskich ma pomóc w konsolidacji całego środowiska. Przygotowując plan obrad Kongresu, staraliśmy się dobrać zakres merytoryczny odzwierciedlający potrzeby i oczekiwania wszystkich uczestników. W tym celu opracowany został program trzech sesji: plenarnej, warsztatowej i komercyjnej. Sesja Plenarna Kongresu Poligrafów Polskich poświęcona zostanie ogólnym problemom, przed którymi staje Polska Poligrafia wkraczając w XXI wiek. Zakładamy, że tematy poruszane w tej sesji zainteresują przedstawicieli najwyższego i średniego szczebla zarządzania. Zadaniem Sesji Warsztatowej jest zaprezentowanie nowości technicznych i omówienie problemów technologicznych. Skierowana jest ona do kadry technicznej przedsiębiorstw. Sesja Komercyjna, w naszych założeniach, ma służyć prezentacji firm i produktów. Prezentacja w czasie trwania Sesji jest odpłatna. Dzięki udziałowi w Sesji Komercyjnej każde przedsiębiorstwo i firma ma możliwość zaprezentowania się szerokiej grupie odbiorców - uczestników Kongresu Poligrafów Polskich. Grono kompetentnych osób przygotowuje to największe w historii polskiej poligrafii wydarzenie i opracowuje jego program w taki sposób, aby pod każdym względem było to spotkanie dla nas wszystkich ważne i pożyteczne.

Zapraszam Państwa do aktywnego w nim udziału.

Z drukarskim pozdrowieniem

Janusz Cymanek