Strona główna
 List intencyjny
 Komitet programowy
 Komitet organizacyjny
 Plan ramowy obrad
 Imprezy towarzyszące
 Zgłoszenie wstępne
 Informacje dla sponsorów

 Organizator kongresu
 napisz do organizatorów
 
prof. dr Herbert Czichon - Przewodniczący - Instytut Poligrafii Politechniki Warszawskiej,
dr inż. Jerzy Hoppe - V-ce Przewodniczący - COBRPP z Warszawy,
doc. dr inż. Kazimierz Stępniewski - V-ce Przewodniczący - Sekcja Poligrafów SIMP z Łodzi,
dr inż. Stefan Jakucewicz - Sekretarz - z Warszawy,
dr inż. Krzysztof Stępień - Z-ca Sekretarza - Instytut Papiernictwa Politechniki Łódzkiej,
inż. Apolinary Brodecki - Redakcja óPoligrafikió z Warszawy,
prof. Andrzej Smoczyński - Akademia Sztuk Pięknych z Łodzi,
prof. Adam Zaleski - Politechnika Wrocławska.