THE POLISH PRINTERS CONGRESS, WROCLAW 8 - 12 of SEPTEMBER 1999
THE POLISH PRINTERS CONGRESS, WROCLAW 8 - 12 of SEPTEMBER 1999
   
List intencyjny
Komitet programowy kongresu
Komitet organizacyjny kongresu
Ramowy plan obrad
Imprezy towarzyszące
Zgłoszenie wstępne
Informacje dla sponsorów
  Biuro organizacyjne KPP'99:
53-608 Wrocław, ul. Robotnicza 72,
tel. /4871/ 373 56 25, tel./fax /4871/ 373 56 27
mailto: viva@mhp.com.pl