Strona główna
 List intencyjny
 Komitet programowy
 Komitet organizacyjny
 Plan ramowy obrad
 Imprezy towarzyszące
 Zgłoszenie wstępne
 Informacje dla sponsorów

 Organizator kongresu
 napisz do organizatorów
 
Janusz Cymanek Przewodniczący - Michael Huber Polska Sp. z o.o. z Wrocławia,
Zdzisław Adamski V-ce Przewodniczący - Polska Izba Druku z Warszawy,
Tadeusz Chęsy - Drukarnia POZKAL z Inowrocławia,
Wiesław Grabowski - Łódzka Drukarnia Dziełowa SA,
Janusz Ignaszczak - Korporacja Poligrafów Poznańskich,
Jacek Indyka - Drukarnia Wydawnicza SA z Krakowa,
Stefan Jakucewicz - Redakcja "Opakowanie" z Warszawy,
Andrzej Janicki - KEN z Bydgoszczy,
Krzysztof Januszewski - Zrzeszenie Polskich Fleksografów z Warszawy,
Bogdan Kostecki - Zespół Szkół Poligraficznych z Nowej Rudy,
Jacek Kuśmierczyk - GRAFIKUS z Warszawy,
Andrzej Maciejewski - UNIPROM z Warszawy,
Ryszard Maćkowiak - Olsztyńskie Zakłady Graficzne,
Jerzy Okupnik - Richter Polska z Długołęki k/Wrocławia,
Krzysztof Pindral - Heidelberg z Warszawy,
Bogdan Puk - Drukarnia Poznańska,
Stanisław Radomski z Poznania,
Jacek Swornowski - Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich z Krakowa,
Kazimierz Stępniewski - SIMP z Łodzi,
Helena Zych - Poligrafia SA z Kielc,
Andrzej Żurkiewicz
Ales Polcar - ANKOVO Ltd z Warszawy