Main Page
 Invitation Letter
 Program Commitee
 Organizing Commitee
 Schedule of Proceedings
 Cultural Performances
 Application Form
 Sponsor Information

 Congress Organizer
 Send Us an e-mail
President Janusz Cymanek - Michael Huber Poland Ltd. from Wrocław,
Zdzisław Adamski - Vice President of Polska Izba Druku from Warsaw,
Tadeusz Chęsy - "POZKAL" Printing House from Inowrocław,
Wiesław Grabowski - Łódzka Drukarnia Dziełowa SA,
Janusz Ignaszczak - Korporacja Poligrafów Poznańskich,
Jacek Indyka - Drukarnia Wydawnicza SA from Cracow,
Stefan Jakucewicz - from Warsaw,
Andrzej Janicki - KEN from Bydgoszcz,
Krzysztof Januszewski - Zrzeszenie Polskich Fleksografów from Warsaw,
Bogdan Kostecki - Zespół Szkół Poligraficznych from Nowa Ruda,
Jacek Kuœmierczyk - GRAFIKUS from Warsaw,
Andrzej Maciejewski - UNIPROM from Warsaw,
Ryszard Maćkowiak - Olsztyńskie Zakłady Graficzne,
Jerzy Okupnik - Richter Poland from Długołęka near Wrocław,
Ales Polcar - ANKOVO Ltd from Warsaw,
Krzysztof Pindral - Heidelberg from Warsaw,
Bogdan Puk - Drukarnia Poznańska,
Stanisław Radomski from Poznań,
Jacek Swornowski - Stowarzyszenie Sitodrukarzy Polskich from Cracow,
Kazimierz Stępniewski - SIMP from ŁodŸ,
Helena Zych - Poligrafia SA from Kielce,
Andrzej Żurkiewicz.